SERVEIS

Totes les gestions i tasques es realitzen a distància, amb reunions per Skype sempre que sigui necessari, o presencials si són a les províncies de Barcelona o Tarragona. Si cal, es podria establir un període inicial presencial al teu lloc de feina amb l’objectiu d’aprendre tot el necessari per portar a terme les meves funcions. Passat aquest període ja començaria amb el model de teletreball. Sempre em trobaràs disponible en horari laboral i fora d’aquest horari per urgències.

GESTIONS PERSONALS
ADMINISTRACIÓ
ATENCIÓ AL CLIENT
ORGANITZACIÓ DE VIATGES I REUNIONS
COORDINACIÓ D’EQUIPS I ACTIVITATS
ACTUALITZACIÓ DE PÀGINES WEBS
GESTIÓ D'EMAILS I TRUCADES
CONTACTE AMB PROVEÏDORS
BASES DE DADES
BLOCS I XARXES SOCIALS

ORGANITZACIÓ D’AGENDES
TRADUCCIONS INTERNES (ANGLES, CATALÀ I CASTELLÀ)
TRANSCRIPCIONS
RECERQUES D’INFORMACIÓ
DISSENY DE DOCUMENTS I PRESENTACIONS
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
RECLAMACIONS
GESTIONS D’OFFICE MANAGER
SUPERVISIÓ D’ACCIONS DE COMUNICACIÓ